+31 6 25063682

Privacyverklaring

Contactgegevens

Yoga met Aggy, gevestigd aan Koningsvaren 38, 1391 AK te Abcoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Eigenaar Aggy Langedijk is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Yoga met Aggy en is te bereiken via aggy@yogametaggy.nl en +31 6 25063682.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yoga met Aggy verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Yoga met Aggy hebt verstrekt via een contactformulier op de website, tijdens gesprekken in de lessen, per e-mail of per telefoon. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Yoga met Aggy verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • Door jou zelf verstrekte gezondheidsaspecten die je zelf relevant acht voor het beoefenen van yoga c.q. zwangerschapsyoga.
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yoga met Aggy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van eventuele nieuwsbrief (momenteel geen automatische online informatie)
  • Om je te kunnen bellen, een WhatsApp te kunnen sturen of te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en je te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Om yogalessen op maat te kunnen geven

Geautomatiseerde besluitvorming

Yoga met Aggy neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yoga met Aggy) tussen zit. Yoga met Aggy gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yoga met Aggy bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

a. Standaard persoonsgegevens (inclusief door jouzelf verstrekte relevante gezondheidsaspecten): Fiscale Bewaartermijn 7 jaar;
b. Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie: Zo lang als jij zelf ingeschreven wenst te blijven (momenteel geen automatische online informatieverstrekking)

Delen van persoonsgegevens met derden

Yoga met Aggy deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend, na jouw schriftelijke toestemming, verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Yoga met Aggy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yoga met Aggy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Aggy Langedijk via aggy@yogametaggy.nl of M +31625063682.